بخش های کارخانه

در شرکت سپید گوشت فاخر ایرانیان در واحد کنترل کیفیت برای داشتن کیفیت یکسان و پایدار سه اصل زیر صادق است : الف)دانش فنی در تدارک آنچه مورد نیاز تولید است
bigstock-poultry-processing-meat-food-i-10846256
ب)فعالیت های مهندسی برای به مرحله اجرا درآوردن اطلاعاتز که در مرحله اول یعنی جمع آوری اطلاعات علمی حاصل شده و به عبارت دیگر گزینش صحیح سیستم ها و ماشین آلات برای تولید هر فرآورده در بهترین شرایط ممکن میباشد.
worker6_1
ج)مدیریت صحیح در هماهنگی امور مربوط به تولید که مهمترین نقش را بر عهده دارد و سیستم های جدید آن در صنایع غذایی در اکثر کشورهای پیشرفته طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است
chicken-halal